Hejma|Home / Karavano al Seulo

Karavano al Seulo

Ĉefa informo karseulo Korea Esperanto-Asocio invitis UKon-102 de 2017 jaro en Seulo, Koreio. Kaj La Vojaĝo anoncas novan projekton — Karavanon al Seulo por partoprenantoj de planata kongreso.  Niaj gvidistoj bone parolas esperante, profesie ĉiĉeronas kaj havas sperton ne nur de trajna vojaĝo, sed ankaŭ someraj kaj vintraj vojaĝoj en sovaĝa naturo. Ni havas sperton de vojaĝoj en diversaj landoj de tutmondo, precipe en Azio, do nia nova itinero ne estas hazarda por ni.

Laŭ anticipa plano ĝi itineros laŭ fama Trasiberia fervojo (9298 km/ 4,607 mejla), la plej longa fervoja itinero en la mondo.  Laŭ baza plano Karavano startos en Sankt-Peterburgo,  trapasos nordon de eŭropea parto de Rusio, Uralon, Siberion, vastan azian parton de Rusio preter urboj Vologda, Kirov, Perm, Jekaterinburg, Tjumen’, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, Ĉita, Blagoveŝĉensk, Ĥabarovsk al Vladivostoko sur la Pacifika marbordo. El Vladivostoko ni veturos al Koreio per pramo aŭ per aviadilo.

Certe, dum tempo, kiu restas ĝis la Karavano,  ĝia itinero povas esti ŝanĝita. Eventuale ni povas vojaĝi trajne nur ĝis lago Bajkalo, restos tie ĉi kaj  turnos nin al ĉefurbo de Mongolio — Ulanbatoro, kaj poste veturos al Pekino, Ĉinio.  El Ĉinio ni veturos al Koreio per pramo aŭ per aviadilo. Pritakso de ambaŭ itineroj kaj voĉdonado estas organizota en nia retejo. Atentu ke ni nun pretigas vojaĝon kaj ĉiu pli detala informo aperos ĉi tie baldaŭ, do ne evitu vizitu la paĝon reen por ricevi aktualan informon.

 

Sperto

 

En 2010 jaro ni partoprenis en efektivigo de Karavano al Ulanbatoro, al 6-a Azia Kongreso, okazinta de 10 ĝis 20 junio en ĉefurbo de Mongolio.

Ĝin partoprenis pli ol 260 kongresanoj el pli ol 30 landoj ne nur de Azio, sed ankaǔ el Aǔstralio, Belgio, Danio, Francio, Germanio, Hispanio, Italio, Kroatio, Nederlando, Pollando, Portugalio, Rusio, Svislando, Usono ktp..                

 

 

 

 

3karavano

En 2012 jaro La Vojaĝo jam sukcese  efektivigis saman karavanon en 2012 haro, survoje al UK en Hanojo   La karavano startis en Moskvo je 8a julio 2012. Partoprenis civitanoj de ses landoj: Brazilo, Nederlando, Norvegio, Francio, Usono kaj Rusio. En Moskvo okazis ekskursoj al Kremlo, moskva metroo, muzeo de kosmonaŭtiko, ŝipa ekskurso laŭ Moskvo-rivero kaj busa ekskurso.
10 julio 2012 jaro grupo de karavananoj ekveturis laŭ Trasiberio al urbo Jekaterinburgo, la unua urbo en azia parto de Rusio. Tie okazis dumtagaj ekskursoj lau urbo, al limo de Eŭropo kaj Azio, al Jelcin-centro, muzeo de antikva ikona pentroarto ktp.
Poste grupo veturis trajne al Irkutsko, kaj restis en hotelo ĉe bordo de Bajkalo dum 3 tagoj, samtempe vojaĝante al najbaraj vidindaĵoj. Tie karavananoj vizitis ankaŭ la valon Tunkinskaja kun monta torento kaj akvofalo, varmajn fontojn, kaj fine, ŝipveturis laŭ Bajkal-lago. Poste grupo veturis trajne al Ulan-Ude, kaj de tie — buse al Ulanbatoro, ĉefurbo de Mongolio,kie estis 19 julio.
El Mongolio grupo veturis al ĉina urbo Erljan, de kie per dormbuso atingis Pekinon je la 22 julio. Post dutaga restado en Pekino kaj vizitoj al La Granda ĉina muro kaj aliaj urbaj vidindaĵoj grupo trajne veturis al urbo Nanning. 27 julio la karabano bonorde atingis Hanojon.

Publikaĵoj en diversaj lokoj pri Karavano

  • En revuo “Esperanto”, n-ro 1261 (9) • Septembro 2012

esperantopages*Por eviti eraroj kaj miskomprenoj koncerne de la karavano al Hanojo  ni bezonas klarigi ke s-ino Tatjana Loskutova el Rusio, neniam partoprenis organizlaboron aŭ alian agadon porkaravanan, neniel rilatas al la retejo www.vojagxo.info kaj projekto La Vojaĝo. Ĉiuj asertoj pri ŝia organizlaboro aŭ efektivigo de la karavano estas falsaj.  La karavano estas efektivigita nur uzante proprajn resursojn de projekto La Vojaĝo, kaj meritoj de s-ino Loskutova tute mankas en ĝi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinero

Laŭ Trasiberia kaj Tramongolia fervojoj kaj Ĉinio

Plano po tagoj

Dato Tago Loko Agado Aldone
01.07 sab SPB Renkonto en fughaveno, enloĝigo, vespera promeno Tranokto en hotelo
02.07 dim SPB Ekskursoj en Sankt-Peterburgo Tranokto en hotelo
03.07 lun SPB  Ekskursoj en Sankt-Peterburgo Nokta trajno al Moskvo
04.07 mar MSK Enloĝigo. Ekskursoj en Moskvo Tranokto en hotelo
05.07 mer MSK Ekskursoj en Moskvo Nokta trajno al Kazanj
06.07  ĵaŭ  KZN Enloĝigo. Ekskursoj en Kazanj  Tranokto en hotelo
07.07  ven  KZN Ekskursoj en Kazanj  Nokta trajno al Jekaterinburgo
08.07  sab  EKB Alveno en Jekaterinburgo. Ekskursoj Nokta trajno al Irkutsk
09.07  dim  trajno En trajno laŭ Trasiberio  Tranokto en trajno
10.07  lun  trajno En trajno laŭ Trasiberio  Tranokto en trajno
11.07  mar IRK Enloĝigo. Ekskursoj en Irkutsk. Bajkalo  Tranokto en hotelo
12.07  mer IRK Ekskursoj en Irkutsk  Nokta trajno al Ulan-Ude
13.07  ĵaŭ buso Alveno en Ulan-Ude. Buso al Ulanbatoro  Tranokto en hotelo
14.07  ven ULN  Ekskursoj en Ulanbatoro  Tranokto en hotelo***
15.07  sab ULN  Trajno el Ulanbatoro ĝis Pekino  Tranokto en trajno
16.07  dim PEK  Alveno en Pekino. Enloĝigo. Ekskursoj   Tranokto en hotelo
17.07  lun PEK  Ekskursoj en Pekino. La Granda muro   Tranokto en hotelo
18.07  mar PEK  Ekskursoj en Pekino.   Tranokto en hotelo
19.07  mer ŝipo  Trajno ĝis Cindao. Pramŝipo ĝis Inĉono  Tranokto en pramŝipo
20.07  ĵaŭ SEU  Alveno en Inĉono. Buso ĝis Seulo. Enloĝigo  Fino de la Karavano
21.07 ven    Ripoztago, pretigo al UK
22.07 sab   Malfermo de la UK en Seulo 

La plano estas anticipa (baza) kaj povas esti parte ŝanĝigota. *** — dua tranokto en Ulanbatoro povas esti rifuzita, kaj  forveturo el Ulanbatoro okazos vespere de 14 julio per trajno al Erliano — buso al Pekino. Ĉi okaze ni atingos Pekinon ne tagmese je 16 julio, sed frumatene.

Por veturi laŭ la itinero karavananoj bezonos vizojn de Rusio, Mongolio, Ĉinio kaj Koreio (por ŝtatoj kiuj ne havas rajton de senvizaj vojaĝoij al la landoj)

Vizoj

por viziti landojn laŭ itinero de la Karavano vi verŝajne bezonos vizojn. Vizaj postuloj de la landoj estas videblaj ĉi-tie:

Laŭpove ni subtenos karavananojn per invitiloj por ricevi vizojn de Rusio, Mongolio.

 

Vidindaĵoj Kutime UK estos planata tradicie por fino de julio-komenco de aŭgusto  de 2017 jaro. Do nia karavano startos komence de julio el St. Peterburgo kaj atingos Koreion pos du semajnoj. Laŭ ĉi-tiu varianto ni vizitos jenajn situojn:

Sankt-Peterburgo

spbmain piter2Ĉi-foje ni planas starti ne en Moskvo sed en Sankt-Peterburgo. La unua rusia imperatoro Perto la Unua (La Granda) fondis Sankt-Peterburgon en 1703 jaro kaj en 1712 jaro relokigis tien ĉefurbon el Moskvo. «Piter», kiel oni kurte nomas la urbon en Rusio, servis kiel ĉefurbo ĝis 1918 jaro. Do ĝis nun posedas neoficialan kromnomon «la dua» aŭ «la norda ĉefurbo». Ĝis 1721 jaro ĝi formale estis en teritorio de Svedio. Eŭropeema imperiestro volis per tio modernigi la tutan landon, forlasinte «aziecajn» tradiciojn en la malnova ĉefurbo, Moskvo. Unue li planis konstrui la urbon laŭ prototipo de Venecio kaj Amsterdamo, kun kanaloj anstataŭ stratoj. Ve, la planoj ne efektiviĝis, tamen urbanismaj principoj de la caro restas en arkitekturo de SPb kaj hodiaŭ, kaj faras la urbon la plej «eŭropea» urbo de Rusio. Petro la Unua nomis la novan urbon nederlande — Sankt Pieter Burch. De 31 aŭgusto de 1914 jaro ĝis 24 januaro de 1924 urbo estis nomata Petrograd, kaj poste ĝis 1991 ĝi estis Leningrado aŭ ruslingve — «urbo de Lenin». Nun la urbo denove havas sian komencan nomon — Sankt-Peterburgo… Apiter1ktuale bela Peterburgo spiras pasintecon, klarigante historion de Rusio, donas neforgeseblajn rememorojn, maron de sentimentoj, novajn sciojn pri urbo kaj popolo. Ĝuste en tagoj de nia vizito karavana la urbo travivas periodon de «Blankaj noktoj» — tempon, kiam romantikaj noktoj estas same helaj kiel tagoj. En nia listo de vizitindaj vidindaĵoj estas Nevskij avenuo kaj Palaca placo kun Vintra palaco, eksa rezidejo de rusiaj imperatoroj, Petropavlovskaja citadelo, monaĥejo de Aleksander Nevskij kun apudaj famaj tombejoj,Volkovo-tombejo, katedralo de ikono de Dipatrino de Kazanj, katedralo de Sankta Isaako, Katedralo de la Resurekto de Kristo (preĝejo «Savanto-sur-Sango»), domo-muzeo de Aleksander Puŝkin,  riveraj ŝipekskursoj laŭ kanaloj kaj riveroj de la Sankt-Peretburgo.

 

Moskvo

krpl Ekzistas tri versioj de nomorigino kaj interpreto de nomo de ruslanda ĉefirbo – Moskva. La unua, plej ofte uzata diras, ke ĉi-loko ĉiam estis malseka kaj do niaj prauloj per sia antikva lingvo nomis ĝin tiel. La dua supozas, ke la vortradiko venis el lingvo de iu nerusa popolo kaj signifas ursino. La tria estas simila al la dua versio, sed signifo estas malsama — bova vadejo. Plurfoje oni pruvis, ke jam dum neolita epoko ĉi-tie estis loĝejaro de ĉasistoj, fiŝkaptistoj, brutbredistoj ktp, ĉiuj bone komrenis ĉefan oportunecon de la loko pro la rivero Moskva, kiu estis somere navigebla kaj vintre transformiĝis je bona sleda vojo el fortika glacio. Skribaj kronikoj unue mencias Moskvon en la jaro 1147, kiam princo Jurij (Georgo) Dolgorukij renkontiĝis ĉi-tie kun lia aliancano princo Svjatoslav kaj organizis grandan bankedon. Al li plaĉis la vilaĝeto situanta sur alta, maldekstra bordo de Moskva rivero nomata Borovickij monteto, kiu taŭgis por fondi tie fortikaĵon. Do la urbo estis nomita samkiel la rivero laŭ ordono de la princo. Dum nia vizito al Moskvo ni vizitos ĉefan placon de la lando:Ruĝan placon kun Katedralo de Sankta Bazilio kaj Maŭzoleo de Lenin, apudan Kremlon, rezidencon de ruslanda prezidanro, kaj fotos tie ĉi apud Caro-Kanono kaj Caro-Sonorilo. Ni vidos Moskvan ŝtatan universitaton, kies studento estis iam fondinto de lingvo erosperanto L.Zamenhof, vagados laŭ subteraj palacoj de moskva Metroo, grimpos Ostankino-televidturon ktp. Poste ni startos vojaĝi laŭ fama Trasiberia fervojo de Jaroslavskij stacidomo, de kiu startas ĉiuj plej longaj trajnaj itineroj al Fora Oriento de Rusio kaj najbaraj landoj: Mongolio, Ĉinio, Norda Koreio. Trajno bezonas ĉ. semajnon por atingi bordon de Pacifiko, traveturante 9298 kilometra Trasiberia fervojo.

bolshoihssmsk02msk01

 

 

 

 

 

Jekaterinburgo

ekb-hram Poste ni trajne atingos urbon Jekaterinburg, ĉefurbo de Sverdlovsk’-provinco kaj unu el plej grandaj urboj de la Uralo, granda fervoja stacio sur Trasiberia fervojo. Ĝi situas en azia parto de la lando ĉe limo de Eŭropo kaj Azio, je 1667 kilometroj oriente de Moskvo. Urbo estis fondita en 1723 kiel centro de komerca administrado de plej granda en Rusio teritorio de minado kaj metalurgio laŭ dekreto de rusia imperiestro Petro la Unua. Dum jarcentoj la provinco estis konata minejo kaj ferproduktejo de Rusio kun propraj tradicio. Ĉi tie ni vizitos muzeojn de la urbo kaj limon inter du mondopartoj — Azio kaj Eŭropo. Espereble ni sukcesos viziti ne nur Jekaterinburgon, sed ankaŭ aliaj lokoj de la regiono, kiujn atingas raraj vojaĝantoj eksterlandaj. La plej famaj nomoj ligitaj kun Jekaterinburg estas la lasta rusia caro Nikolao la Dua, kiu estis pafmortigita tie ĉi kun lia familio en 1918 kaj la unua rusia prezidanto Boris Jelcin, kiu loĝis en Sverdlovsk (nomo de la urbo dum la Sovetia periodo) de 1950 al 1985, kaj estis la estro de la provinco. En 1990-j jaroj de pasinta jarcento la urbo estis konata centro de disvastigo de esperanto en Sovetunio, kelkfoje ĉi tie estas organizitaj internaciaj renkontoj Eŭropo-Azio kaj regionaj renkontoj, funkciis e-eldonejo kaj redakcio de ĵurnalo Ruslanda esperantisto. En 2012 jaro nia pasinta karavano jam vizitis la urbon kaj ekskursis en ĝi dum plena tago.

ursoekb02ekb04ekb03

 

 

 

 

 

Trajna vivo

El Jekatrinburgo ni veturos orienten, tra kilometroj, riveroj, urboj kaj vilaĝetoj de granda Trasiberio, ĉefvojo fervoja, kiu konektas eŭropean parton de la lando kun Siberio kaj Ekstrema Oriento. Ni veturos preter provincaj ĉefurboj Tjumen’, Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk kaj Irkutsk. Laŭvoje vi havas ŝancon konatiĝi kun vera vivo de ruslanda popolo, spektante ĝin senpere, gustumante la saman manĝon ktp.

Dum kelkaj tagoj trasiberia trajno estos via hejmo. Do, vi rajtas scii, kiel ĝi estas aranĝigta. Unue legu skizon pri vagonoj de rusiaj fervojoj.  Vizitu ankaŭ virtualan konatiĝon kun la trajno ĉe retejo de Ruslandaj Fervojoj (anglalingve, 3D). Manĝado en trajno eblas aŭ en vagono-restoracio aŭ el manĝo provizita anticipe. Eblas ankaŭ liverado de manĝo el vagono-restoracio al pasaĝero.

Irkutsko

Ni alvenos en apudbajkala urbo Irkutsko, ke tranoktos kaj ekskursos, plejparte ĉe lago Bajkalo — plej granda en mondo akvujo de sensala akvo.

Bajkalo

Laŭplane ni veturos trajne laŭ bela Ĉirkaŭbajkala fervojo aŭ ŝipe laŭ sama itinero, kiu montros belaĵojn de la Ĉirkaŭbajkala fervojo.

Post Bajkalo laŭ laŭ unua itinero  ni daŭros nian veturadon laŭ Trasiberia fervojo ĝis  urbo Ulan-Ude, kie ŝanĝos transporton. El Ulan-Ude  ni buse veturos al Mongolio kaj ĝia ĉefurbo — Ulanbatoro.

Ulanbatoro

mong-big Post Bajkalo ni daŭros nian veturadon ĝis urbo Ulan-Ude, de kie ni veturos trajne/buse ĝis ĉefurbo de MongolioUlanbatorio, kie ni ekskursos: vizitos monumenton de Ĉingis-Ĥano, grandan monaĥejon Gandan, muzeon de vaksfiguroj de Ĉingis-ĥano, promenos laŭ urbo ktp. mongolia1           .

 

 

 

 

Pekino

pekinsk
El Mongolio trajne aŭ trajne/buse  ni veturos al Pekino de kie ekskursos al la Granda nuro kaj aliaj vidindaĵoj de la urbo.

Al Koreio

El Pekino ni veturos al Cindao (Qingdao) kaj prame al Koreio.

 

 

 

Utilaĵoj backpack

 Loĝejoj

Por malpligrandigi elspezojn por la Karavano ni laŭpove uzos malmultekostajn loĝejojn kaj hostalojn.

Bagaĝo.

Kompreneble, karavananoj intencos splendi dum UK je siaj belaj vestaĵoj. Tamen ni akcentas, ke ju pli da valizoj vi kunprenos, des pli malfacila estos via vojaĝo. Ni havas sufiĉan sperton de samnivelaj vojaĝoj kaj asertas ke plej komforta bagaĝujo estas dorsosako! Ĝi estas komforte portata, kaj lasas manojn neokupitajn.

Klimato

Preskaŭ ĉie laŭ la itinero en julio estas varma vetero. Tamen kunprenu sveteron aŭ varman jakon por Bajkalo aŭ similaj lokoj kun nestabila vetero.

Regulilo

Atentu, ke ĉiuj vojaĝantoj havas egalajn rajtojn kaj postulojn dum vojaĝo. Do, antaŭ starto (kaj eĉ dum vojaĝo) bonvolu pripensi, ĉu via agado dum vojaĝo ne faros problemojn por viaj kunvojaĝantoj kaj por tuta Karavano.

Pri kio temas?

Ekz., multaj homoj ŝatas belajn vestaĵojn kaj ŝanĝas ĝin laŭvole. Sed vi devas porti viajn vestaĵojn mem, kaj kunpreni tiun kvanton, kiun vi sukcese portos sen aldona helpo. Se vi ne povas mem porti viajn valizojn, kiu do portos ĝin por vi? Por solvi tiun ĉi problemon ni insiste rekomendas al vi preni unu grandan valizon anstataŭ 2-3 malpli grandaj. Sed plej komforte vi sentos vin kun dorsosako, kiu donas plejan liberecon dum vojaĝo. Surbaze de nia sperto ni estas devigataj postuli, ke ĉiuj intervuoj, pri kiuj lokaj amaskomunikiloj, verŝajne, petos vin, povas esti efektivigataj nur kadre de projekto de Karavano de La Vojaĝo kun nepra mencio. Tiel, vi devas informi ke ne “mi kun amikoj vojaĝas al UK“, sed tamen “Ni kun amikoj partoprenas karavanon de La Vojaĝo laŭ Trasiberia fervojo” aŭ “Karavanon de La Vojaĝo al Koreio“.  Kompreneble, ĝi povas esti nekomforta, sed tio estas parto de nia informa politiko, kiu celas plian rekoneblecon de nia projekto.

 

Elspezoj

Kiom kostos partopreno en la Karavano

Certe nun tion scias neniu, ĉar dum 1,5  jaroj prezoj kaj valutkurzoj nepre  ŝanĝiĝos. Sed ni planas kalkuli elspezojn kaj publiki ĉi tie laŭpove.

Atentu, jena paĝo estas renovigata!

 

 

Aliĝilo

Ni salutas viajn proponojn, rimarkojn kaj aldonojn al la projekto de karavano al Seulo, kaj invitas vin partopleni ĝin. Por tio vi bezonas aliĝi:

Aliĝilo de Somera karavano en Rusio-2019

Persona kaj Familia nomo (nepra)

ViroVirino

Retpoŝto (nepra)

Telefono kun landa kodo (nepra)

Urbo, lando

Naskiĝdato

Mi estas vegetaranoMi ne estas vegetarano

Mi bezonas invitleteron por ruslanda vizo

Aldona mesaĝo (se bezonas)

captcha

Tajpu kodon de supra bildo

 

Listo de aliĝintoj estas publikota sen indiko de nomoj de karavananoj, por protekti niajn kunvojaĝantojn kaj eviti eblajn fiuzojn de la datumo.

Se vi volas nur kontakti nin vi povas uzi mesaĝilon aŭ telefonon

Aliĝintoj

Atentu, ke listo de aliĝintoj estas publikata sen indiko de nomoj de karavananoj, por protekti niajn kunvojaĝantojn kaj eviti eblajn fiuzojn de la datumo.

Hodiaŭ en la listo de landoj-partoprenantoj estas:

Rusio

Rusio

Germanio

Germanio

Francio

Svedio

Norvegio

Hispanio

Ganao

Ganao

 

 

 

Pri Seulo

Mapo de Seulo: vidindaĵoj, utilaĵoj ktp

(informo sur la mapo estas kompletigata)

Legu ankaŭ aliajn interesaĵojn pri Koreio kaj Seulo:

Se vi trovis eraron, elektu ĝin kaj premu Shift + EnterKlaku ĉi tie! por sciigi nin.