Hejma|Home / Gvidoj / Via Recta – strato de kristaniĝo

Via Recta – strato de kristaniĝo

Kaj nun ekzistas en Damasko strato nomata Rekta, kies longeco estas 1,5 km. Ĝi estas en historia centro de Damasko kaj iras ekde granda bazaro Suk Ĥamidija al orientaj pordoj de la antikva urbo. Ĝi dividas unteralie kristanan kaj judan partojn. kanisaEn bibleaj “La Agoj de la apostoloj” la strato estas menciita:

9:10. Kaj en Damasko estis unu disĉiplo nomata Ananias; kaj la Sinjoro diris al li en vizio: Ananias. Kaj li respondis: Jen mi, Sinjoro.

11. Kaj la Sinjoro diris al li: Leviĝu, kaj iru sur la straton, kiun oni nomas Rekta, kaj serĉu en la domo de Judas viron, nomatan Saŭlo, el Tarso; ĉar jen li preĝas; 12 kaj li vidis viron, nomatan Ananias, enirantan kaj metantan sur lin la manojn, por ke li ricevu vidpovon. Via Recta - strato de kristaniĝoHodiaŭ ekzistas (en flanka strateto al Rekta strao) tiel nomata ĥejmo de Ananias, kun subtera preĝejo en ĝi.

anania0anania1anania2anania313. Sed Ananias respondis: Sinjoro, mi aŭdis de multaj pri ĉi tiu viro, kiom da malbono li faris kontraŭ viaj sanktuloj en Jerusalem; 14 kaj ĉitie li havas de la ĉefpastroj aŭtoritaton kateni ĉiujn, kiuj vokas viannomon. 15 Sed la Sinjoro diris al li: Ekiru, ĉar li estas elektita ilo por mi, por porti mian nomon antaŭ la nacianoj kaj la reĝoj kaj la Izraelidoj; 16 ĉar mi montros al li, kiom li devas suferi pro mia nomo.17 Kaj Ananias ekiris, kaj eniris en la domon, kaj metinte sur lin lamanojn, diris: Frato Saŭlo, min sendis la Sinjoro Jesuo, kiu aperis alvi en la vojo, laŭ kiu vi venis, por ke vi ricevu vidpovon kaj pleniĝude la Sankta Spirito. 18 Kaj tuj falis de liaj okuloj kvazaŭ skvamoj;kaj li tuj ricevis vidpovon, kaj leviĝis kaj baptiĝis; 19 kaj preninte nutraĵon, li refortiĝis.

Kaj dum kelke da tagoj li restis kun la disĉiploj en Damasko. 20 Kaj en la sinagogoj li tuj proklamis Jesuon, ke li estas la Filo de Dio. 21 Kaj miregis ĉiuj, kiuj lin aŭdis, kaj ili diris: Ĉu li ne estas tiu,kiu en Jerusalem pereigis tiujn, kiuj vokis ĉi tiun nomon? kaj li venis ĉi tien por tio, ke li konduku ilin katenitajn antaŭ la ĉefpastrojn. 22 Sed Saŭlo des pli fortiĝis, kaj li konfuzis la Judojn loĝantajn en Damasko, pruvante, ke tiu estas la Kristo.

23 Kaj post la paso de multaj tagoj, la Judoj kune konsiliĝis,por lin mortigi; 24 sed ilia konspiro sciiĝis al Saŭlo. Kaj ili observadis la pordegojn tage kaj nokte, por lin mortigi; 25 sed liajdisĉiploj prenis lin nokte, kaj mallevis lin tra la urba muro, malsupren lasante lin en korbego. Каj loko, kie “mallevis lin tra la urba muro, malsupren lasante lin en korbego” estas nun en Damasko, markita per kapelo de St. Paŭlo. Meze de fronta muro estas loko, de kie oni mallevigis la apostolon… pauloKaj tiu ĉi okazo estas bone ilustrita per ikonoj kaj baeliefoj. paulo1Via Recta – strato de kristaniĝoEn kapelo estas malvarmeco, tre agrabla dum somera damaska tago…

paulo2

Se vi trovis eraron, elektu ĝin kaj premu Shift + EnterKlaku ĉi tie! por sciigi nin.Legu ankaŭ

Transportoj de La-Pazo

La bolivia urbo La-Pazo, oni diras, estas “urbo kiu tuŝas nubojn”. La poezia figuro sonas …